ALTAX Podcast

RSS iTunes

This is a Freebox. You can put any valid HTML in here. Or disable this feature if you don't need it.

Paraqitja e praktikes se mire dhe buxhetit 2023 ne Bashkinë Elbasan

2022-11-08

Në prezantimin e dy praktikave të mira ELBASANI, ULJA E SHPENZIMEVE ADMINISTRATIVE RRIT BUXHETIN SOCIAL TË BASHKISË ELBASANI, BASHKIA MË MIQËSORE ME ROMËT dhe Raporti “Buxheti 2023 në këndvështrimin e qytetarëve të Elbasanit”

More Download
Filetype: MP3 - Size: 20 MB - Duration: 28:37m (949 kbps 44100 Hz)
Paraqitja e raportit te Praktikes se Mire dhe Buxhetit 2023 ne Bashkinë Dibër

2022-11-04

Ballafaqimi i draft – buxhetit 2023 nën këndvështrimin e kërkesave qytetare dhe praktika e mirë me fokusin ndaj arsimit profesional

More Download
Filetype: MP3 - Size: 21 MB - Duration: 29:52m (944 kbps 44100 Hz)
Modelimi i një rasti të Praktikës së Mirë

2022-09-29

Strukturimi i rastit te praktikes se mire me gjithe elementet perberes mund ta ndiqni duke degjuar podcast

More Download
Filetype: MP3 - Size: 6 MB - Duration: 9:15m (969 kbps 44100 Hz)
Dita e Hapur e Praktikës së Mirë

2022-09-22

Ka disa forma aktivitetesh që mund të mbahen, duke përfshirë: Ditët e Hapura të Praktikës së Mirë me forume me disa panele folësish dhe me shkëmbime përvojash nëpërmjet medias

More Download
Filetype: MP3 - Size: 10 MB - Duration: 14:27m (944 kbps 44100 Hz)
Kriteret që nevojiten për zgjedhjen e Praktikës së Mirë

2022-09-14

Praktikat e mira të zbatuara dhe të vërtetuara në një kontekst duhet të jenë testuar fillimisht në përshtatje me kushtet/ambjentin vendor.

More Download
Filetype: MP3 - Size: 11 MB - Duration: 15:51m (977 kbps 44100 Hz)
Metodologjia e Kodit të Praktikës së Mirë për Qeverisjen Vendore

2022-09-08

Praktika më e mirë ka të bëjë me identifikimin e saj, pasqyrimin e saj dhe transformimin e saj në një mjet trajnimi nga i cili çdo Bashki tjetër mund të mësojë.

More Download
Filetype: MP3 - Size: 7 MB - Duration: 9:16m (105 kbps 44100 Hz)
MBI AUDITIMIN SOCIAL NË VLORË, 2022

2022-08-01

Pjesë nga takimi me bashkinë dhe publikun në takimin e Vlorës në 21 Qershor 2022

More Download
Filetype: MP3 - Size: 11 MB - Duration: 16:54m (941 kbps 44100 Hz)
MBI AUDITIMIN SOCIAL NË GJIROKASTËR, 2022

2022-08-01

Pjesë nga takimi me bashkinë dhe publikun në takimin e Gjirokastrës në 16 Qershor 2022

More Download
Filetype: MP3 - Size: 12 MB - Duration: 16:50m (959 kbps 44100 Hz)
MBI AUDITIMIN SOCIAL NË ELBASAN, 2022

2022-08-01

Pjesë nga takimi me bashkinë dhe publikun në takimin e Elbasanit në 7 Qershor 2022

More Download
Filetype: MP3 - Size: 8 MB - Duration: 11:47m (935 kbps 44100 Hz)
MBI AUDITIMIN SOCIAL NË DIBËR, 2022

2022-08-01

Pjesë nga takimi me bashkinë dhe publikun në takimin e Dibrës në 14 Qershor 2022

More Download
Filetype: MP3 - Size: 6 MB - Duration: 8:44m (922 kbps 44100 Hz)

Powered by Podcast Generator, an open source podcast publishing solution | Theme based on Bootstrap